TV& VIDEO

Phúc khảo điểm thi

Hướng dẫn thí sinh phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2016

Hướng dẫn thí sinh phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2016

VTV.vn - Những thí sinh có điểm thi công bố lệch nhiều so với điểm mà trước đó đã tính toán với đáp án của Bộ GD - ĐT thì có quyền làm đơn phúc khảo.