phúc lợi xã hội

Tăng cường hợp tác an sinh, lao động Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác an sinh, lao động Việt Nam - Lào

VTV.vn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 5 tại Đà Nẵng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive