TV& VIDEO

phúc lợi xã hội

Một năm thí điểm trả thu nhập cơ bản tại Phần Lan: Người dân tích cực hơn khi tìm việc làm mới

Một năm thí điểm trả thu nhập cơ bản tại Phần Lan: Người dân tích cực hơn khi tìm việc làm mới

VTV.vn - Sau một năm thí điểm mô hình trả thu nhập cơ bản cho người không có việc làm, Phần Lan đã rút ra được những kinh nghiệm gì?