phúc lợi xã hội

Kiểm soát robot sử dụng trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát robot sử dụng trí tuệ nhân tạo

VTV.vn - Robot và trí tuệ nhân tạo đang trở nên ngày càng phổ biến, có thể thay con người làm nhiều công việc khó. Robot sử dụng trí tuệ nhân tạo có ưu, nhược điểm gì?