phục vụ hành khách

Đường sắt đẩy mạnh nhiều phương thức bán vé

Đường sắt đẩy mạnh nhiều phương thức bán vé

VTV.vn - Không chỉ cải thiện về cơ sở hạ tầng, phương thức bán vé cũng được ngành đường sắt liên tục đổi mới để đem lại sự thuận tiện cho hành khách.