TV& VIDEO

phun thuốc

Huyện Chương Mỹ phun thuốc, rải vôi phòng dịch bệnh sau bão

Huyện Chương Mỹ phun thuốc, rải vôi phòng dịch bệnh sau bão

VTV.vn - Trạm y tế của xã Tân Tiến đã tổ chức rắc vôi bột để khử trùng sau khi cơn lũ đi qua.