TV& VIDEO

phước sơn

Nghề xe ôm “đánh cược” với tử thần ở khu đào đãi vàng

Nghề xe ôm “đánh cược” với tử thần ở khu đào đãi vàng

VTV.vn- Những con đường đá cheo leo hay vực sâu thăm thẳm, sẵn sàng cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào, lại chính là hành trình mà cánh xe ôm nơi xứ vàng Quảng Nam luôn phải đối mặt.