TV& VIDEO

phương án xét tuyển

Xét tuyển theo nhóm có lợi cho cả trường lẫn thí sinh

Xét tuyển theo nhóm có lợi cho cả trường lẫn thí sinh

VTV.vn - Tất cả các trường từng tham gia nhóm GX đều khẳng định, việc tham gia xét tuyển theo nhóm không chỉ thuận lợi cho các trường, mà còn thuận lợi cho các thí sinh.