TV& VIDEO

phương pháp chữa bệnh

Nha sĩ giả - Mối nguy tiềm tàng với người dân Morocco

Nha sĩ giả - Mối nguy tiềm tàng với người dân Morocco

VTV.vn - Với số lượng 3.500 nha sĩ giả không bằng cấp đang hành nghề tại Morocco, có thể thấy nguy cơ với bệnh nhân lớn đến thế nào.