TV& VIDEO

phương pháp giảng dạy

PTL "Thầy cô chúng ta đã thay đổi": Cô giáo lớp 1 nghiệm ra "Hình phạt là sự thất bại của phương pháp giáo dục"

PTL "Thầy cô chúng ta đã thay đổi": Cô giáo lớp 1 nghiệm ra "Hình phạt là sự thất bại của phương pháp giáo dục"

VTV.vn - Từ một người thường xuyên sử dụng hình phạt với các học sinh, nhân vật chính của Thầy cô chúng ta đã thay đổi tập 5 đã nỗ lực để đến gần hơn với các học trò nhỏ.