phương pháp giảng dạy

Thay đổi phương pháp học qua hình thức thi trắc nghiệm

Thay đổi phương pháp học qua hình thức thi trắc nghiệm

VTV.vn - Tỉnh Phú Yên đang áp dụng cách làm mới, giúp học sinh thay đổi phương pháp học tập theo hướng chủ động từ việc triển khai hình thức đánh giá, kiểm tra.