TV& VIDEO

phương pháp giáo dục

Mô hình giáo dục sớm giúp trẻ tự tư duy tại Nhật Bản

Mô hình giáo dục sớm giúp trẻ tự tư duy tại Nhật Bản

VTV.vn - Hệ thống giáo dục mầm non ở Nhật Bản đã giúp các bé tự phát triển trên nền tảng tư duy cá nhân và tự nhiên của mình.