TV& VIDEO

phương pháp học

Thiết bị học toán công nghệ cao cho trẻ em

Thiết bị học toán công nghệ cao cho trẻ em

VTV.vn - Những con số và chữ cái bằng gỗ được lắp cảm biến để có thể hiện lên máy tính bảng khi chúng được đặt lên màn hình, bên dưới những con số là các hình ảnh minh họa dễ hiểu.