phương tiện cá nhân

Bộ Giao thông vận tải đề xuất hàng loạt quy định mới siết chặt Uber, Grab

Bộ Giao thông vận tải đề xuất hàng loạt quy định mới siết chặt Uber, Grab

VTV.vn - Nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm siết chặt đối với các doanh nghiệp taxi công nghệ như Uber, Grab.