TV& VIDEO

phương tiện công cộng

Singapore triển khai dịch vụ chia sẻ xe điện

Singapore triển khai dịch vụ chia sẻ xe điện

VTV.vn - Kế hoạch do BlueSG, chi nhánh của tập đoàn Bol-lore (Pháp), phụ trách, bắt đầu với 80 xe điện và 30 trạm nạp năng lượng, đồng thời cũng là các điểm đón trả khách.