TV& VIDEO

phương tiện giao thông công cộng

Giao thông không tiền mặt tại Singapore

Giao thông không tiền mặt tại Singapore

VTV.vn - Việc dùng thẻ để đi lại vốn đã phổ biến ở Singapore nhưng việc nạp tiền vào thẻ hiện vẫn có thể dùng tiền mặt. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi chỉ sau 3 năm nữa.