TV& VIDEO

phương tiện tham gia giao thông

Phá hoại thiết bị phản quang trên cầu Sêrêpốk

Phá hoại thiết bị phản quang trên cầu Sêrêpốk

VTV.vn - Tại tỉnh Đăk Lăk, các thiết bị phản quang trên cầu Sêrêpốk liên tục bị phá hoại thời gian gần đây.