TV& VIDEO

phương tiện thô sơ

Bất an từ những cây cầu tạm sau lũ

Bất an từ những cây cầu tạm sau lũ

VTV.vn - Bất an từ những cây cầu tạm sau lũ là tình cảnh người dân huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế phải đối mặt hàng ngày.