TV& VIDEO

pù luông

Độc đáo những “thượng gia hạ kiều” ở Pù Luông

Độc đáo những “thượng gia hạ kiều” ở Pù Luông

VTV.vn - Ở xã Lũng Cao (thuộc vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) hiện còn 6 chiếc “thượng gia hạ kiều”.

  • Đẹp tuyệt vời ruộng bậc thang Pù Luông

    Đẹp tuyệt vời ruộng bậc thang Pù Luông

    Du lịch16/10/2012 03:18 PM

    Là một trong những ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam và trên thế giới, tuy nhiên ruộng bậc thang Pù Luông (Thanh Hóa) được ít người biết đến do đường xá đi lại khó khăn, các dịch vụ còn thiếu.