TV& VIDEO

quà biếu

Quà biếu trên 45 USD sẽ bị cấm tại Hàn Quốc

Quà biếu trên 45 USD sẽ bị cấm tại Hàn Quốc

VTV.vn - Luật chống tham nhũng tại Hàn Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng sau, nghiêm cấm các loại quà biếu trị giá trên 45 USD