TV& VIDEO

Quả bóng vàng Việt Nam

Danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016: Bổ sung Xuân Trường

Danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016: Bổ sung Xuân Trường

VTV.vn - Sau khi danh sách ứng viên QBV năm 2016 được công bố, nhiều tranh luận đã được đưa ra khi Xuân Trường không có tên. Cuối cùng, BTC đã đưa ra quyết định của mình.