TV& VIDEO

Quách Phú Thành

Có con, Quách Phú Thành sẽ làm việc chăm chỉ hơn

Có con, Quách Phú Thành sẽ làm việc chăm chỉ hơn

VTV.vn - Thiên vương xứ Cảng Thơm khẳng định anh sẽ không cắt giảm công việc vì gia đình. Thậm chí, anh phải làm việc chăm chỉ hơn.