TV& VIDEO

Quách Phú Thành

Quách Phú Thành đã sẵn sàng có thêm con

Quách Phú Thành đã sẵn sàng có thêm con

VTV.vn - Mặc dù mới chào đón con đầu lòng vào tháng 9 vừa qua nhưng Quách Phú Thành được cho là đã sẵn sàng có thêm con thứ 2.