TV& VIDEO

quai bị

Cảnh báo chữa bệnh quai bị bằng phương pháp dân gian

Cảnh báo chữa bệnh quai bị bằng phương pháp dân gian

VTV.vn - Một số người bị bệnh quai bị đã lạm dụng nhiều phương pháp chữa bệnh thiếu khoa học như thổi, dán thuốc khiến bệnh bị nặng thêm.