TV& VIDEO

Quận 2

Khảo sát thi công trạm dừng xe bus làm vỡ đường ống nước

Khảo sát thi công trạm dừng xe bus làm vỡ đường ống nước

VTV.vn - Trong lúc khảo sát địa chất cho dự án tuyến xe bus nhanh tại Quận 2, một tổ thi công đã khoan trúng đường ống cấp nước đặt ngầm.