TV& VIDEO

Quân đội Hoàng gia Campuchia

Trao tặng tác phẩm viết về quan hệ Việt Nam - Campuchia

Trao tặng tác phẩm viết về quan hệ Việt Nam - Campuchia

VTV.vn -Các tác phẩm do các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên thuộc các đơn vị trong Quân đội Hoàng gia Campuchia sáng tác về quan hệ Việt Nam - Campuchia.