TV& VIDEO

Quân đội Pakistan

Giải cứu một gia đình Mỹ bị bắt cóc từ 5 năm trước tại Afghanistan

Giải cứu một gia đình Mỹ bị bắt cóc từ 5 năm trước tại Afghanistan

VTV.vn - Gia đình được giải cứu gồm bà Caitlan Coleman, quốc tịch Mỹ cùng chồng là Joshua Boyle, quốc tịch Canada. Họ bị bắt cóc tại Afghanistan vào năm 2012.