TV& VIDEO

quân giải phóng

Bắc Giang kỷ niệm 40 năm đại thắng mùa xuân 1975

Bắc Giang kỷ niệm 40 năm đại thắng mùa xuân 1975

VTV.vn - Những cựu chiến binh quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang luôn tự hào là những nhân chứng lịch sử.