quan hệ Mỹ - ASEAN

Hội nghị Thượng đỉnh tại Sunnylands: Cơ hội trao đổi cởi mở giữa Mỹ - ASEAN

Hội nghị Thượng đỉnh tại Sunnylands: Cơ hội trao đổi cởi mở giữa Mỹ - ASEAN

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN tại Sunnylands (Mỹ) là cơ hội để lãnh đạo 10 nước ASEAN và Mỹ trao đổi cởi mở về chương trình hợp tác sâu rộng trên nhiều bình diện.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive