TV& VIDEO

quan hệ Mỹ - ASEAN

Hội nghị Thượng đỉnh tại Sunnylands: Cơ hội trao đổi cởi mở giữa Mỹ - ASEAN

Hội nghị Thượng đỉnh tại Sunnylands: Cơ hội trao đổi cởi mở giữa Mỹ - ASEAN

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN tại Sunnylands (Mỹ) là cơ hội để lãnh đạo 10 nước ASEAN và Mỹ trao đổi cởi mở về chương trình hợp tác sâu rộng trên nhiều bình diện.