TV& VIDEO

quan hệ Trung Quốc Nhật Bản

Dấu hiệu tan băng giữa Trung Quốc và Nhật Bản

Dấu hiệu tan băng giữa Trung Quốc và Nhật Bản

VTV.vn - Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tiến hành thảo luận các vấn đề song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.