TV& VIDEO

quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.