TV& VIDEO

quan họ

Hát quan họ định kỳ: Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ Bắc Ninh

Hát quan họ định kỳ: Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ Bắc Ninh

VTV.vn - Tỉnh Bắc Ninh đã chính thức triển khai tổ chức hát quan họ định kỳ hàng tháng phục vụ miễn phí nhân dân và du khách.