Quận Hoàng Mai giải phóng mặt bằng xây đường Tam Trinh