TV& VIDEO

Quân khu 4

50 năm Tổng tiến công Xuân 1968: Hơn 500 cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị

50 năm Tổng tiến công Xuân 1968: Hơn 500 cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị

VTV.vn - Trước đây, các cựu chiến binh này thuộc các Sư đoàn 304, 324, 312, 325 trực tiếp tham gia chiến đấu trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 tại mặt trận Quảng Trị.