quản lý bay

Đề xuất xây mới trạm điều khiển không lưu TP.HCM

Đề xuất xây mới trạm điều khiển không lưu TP.HCM

VTV.vn - Trước tình trạng quá tải trạm điều khiển không lưu TP.HCM, Tổng Công ty Quản lý bay VN đã đề nghị xây mới trạm để tăng năng lực điều hành hoạt động bay tại TP.HCM.