TV& VIDEO

quản lý cán bộ

Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Trương Thị Mai đã dự Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.