TV& VIDEO

quản lý đất

Rà soát, xử lý sai phạm trong quản lý đất của Tổng CT Đường sắt Việt Nam

Rà soát, xử lý sai phạm trong quản lý đất của Tổng CT Đường sắt Việt Nam

VTV.vn - Tổng công ty Đường sắt sẽ rà soát, xử lý các bộ phận, cá nhân có liên quan đến những sai phạm trong việc quản lý đất tại hai khu “đất vàng” của Hà Nội.