TV& VIDEO

quản lý đô thị

Họp HĐND TP Hà Nội và TP.HCM: “Nóng” vấn đề quản lý đô thị và tinh giản biên chế

Họp HĐND TP Hà Nội và TP.HCM: “Nóng” vấn đề quản lý đô thị và tinh giản biên chế

VTV.vn - Công tác quản lý đô thị và vấn đề tinh giản biên chế là những nội dung chính được bàn thảo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tại TP Hà Nội, TP.HCM.