quản lý đô thị

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị kỷ luật

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị kỷ luật

VTV.vn - Sau quá trình thanh tra, theo kết luận số 2589-KL-UBND ngày 4/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hàng loạt cán bộ lãnh đạo của huyện Lý Sơn bị kỷ luật.