TV& VIDEO

quản lý đô thị

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương xử lý sai phạm quản lý đô thị

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương xử lý sai phạm quản lý đô thị

VTV.vn - Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương để xử lý trách nhiệm liên quan các sai phạm trong xây dựng và quản lý đô thị.