TV& VIDEO

quản lý lễ hội

Nói “không” với lễ hội mới phát sinh mang tính thương mại

Nói “không” với lễ hội mới phát sinh mang tính thương mại

VTV.vn - Theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các lễ hội mới không phải là lễ hội truyền thống và các lễ hội có tính thương mại sẽ không được phép tổ chức.