TV& VIDEO

quản lý nhân sự

Việc làm mới tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 2/2017

Việc làm mới tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 2/2017

VTV.vn - Lĩnh vực tư nhân đã tạo thêm 298.000 việc làm mới, trong đó, khu vực sản xuất hàng hóa là 106.000 vị trí, ngành xây dựng và chế biến lần lượt là 66.000 và 32.000 việc làm.