TV& VIDEO

quản lý quỹ

Thị trường vàng trang sức hút đầu tư

Thị trường vàng trang sức hút đầu tư

VTV.vn - Công ty Quản lý Quỹ ngoại Mekong Capital đã cam kết đầu tư hơn 7 triệu USD vào Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành nhằm phát triển một hệ thống bán lẻ trang sức mới.