TV& VIDEO

quản lý tài chính

Quảng Nam: Diễn đàn đối thoại hợp tác công tư cấp địa phương

Quảng Nam: Diễn đàn đối thoại hợp tác công tư cấp địa phương

VTV.vn - Sáng 11/10, tại TP. Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn dàn "Đối thoại hợp tác công tư cấp địa phương".