TV& VIDEO

quản lý tài chính

Phú Yên tháo gỡ nút thắt để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn

Phú Yên tháo gỡ nút thắt để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn

VTV.vn - Hàng loạt nút thắt cần tháo gỡ ngay từ bây giờ để giải quyết nghịch lý: trong khi ngân hàng sẵn sàng cho vay vốn thì nhiều phụ nữ lại không vay được, buộc phải đi vay nóng