TV& VIDEO

quản lý tài sản

Quốc hội thảo luận Luật quản lý tài sản Nhà nước sửa đổi

Quốc hội thảo luận Luật quản lý tài sản Nhà nước sửa đổi

VTV.vn - Sáng 29/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật quản lý tài sản công sửa đổi.