Quản lý Thuế

TP.HCM siết quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

TP.HCM siết quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

VTV.vn - NHNN chi nhánh TP.HCM sẽ cung cấp cho Cục Thuế danh sách chi tiết các khoản vay nước ngoài trung dài hạn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.