TV& VIDEO

quản lý vốn nhà nước

Cần thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn nhà nước

Cần thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn nhà nước

Đó là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị trong phiên thảo luận sáng 11/11, về dự thảo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.