TV& VIDEO

Quận Phú Nhuận

Áp lực từ tự chủ tài chính, các bệnh viện buộc phải thay đổi

Áp lực từ tự chủ tài chính, các bệnh viện buộc phải thay đổi

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2017, tất cả các bệnh viện công của TP.HCM đã bắt đầu thực hiện tự chủ tài chính.