TV& VIDEO

Quan Sơn

Rà soát 5 dự án sân golf tại Hà Nội

Rà soát 5 dự án sân golf tại Hà Nội

 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội vừa được giao làm đầu mối cùng với các sở ngành liên quan rà soát từng khâu về thủ tục quy hoạch, đầu tư, xây dựng, sử dụng đất đai... của 5 dự án sân golf.