TV& VIDEO

Quận Tây Hồ

Cảnh báo đỏ về sốt xuất huyết tại 12/30 quận, huyện Hà Nội

Cảnh báo đỏ về sốt xuất huyết tại 12/30 quận, huyện Hà Nội

VTV.vn - Tại Hà Nội hiện nay, gần một nửa số quận huyện trên địa bàn thành phố đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về sốt xuất huyết.