TV& VIDEO

quần thể di tích

Tìm thấy tượng cổ tại quần thể di tích Angkor

Tìm thấy tượng cổ tại quần thể di tích Angkor

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi được cho từng được đặt gác bên ngoài một bệnh viện cổ tại Quần thể di tích Angkor.