quần thể di tích

Văn hiến kinh kỳ - Điểm nhấn Festival Huế 2018

Văn hiến kinh kỳ - Điểm nhấn Festival Huế 2018

VTV.vn - Văn hiến kinh kỳ hứa hẹn là chương trình nghệ thuật hấp dẫn tạo nên điểm nhấn cho Festival Huế năm nay.