TV& VIDEO

quan trắc

Việt Nam sớm phóng vệ tinh quan trắc thứ 2

Việt Nam sớm phóng vệ tinh quan trắc thứ 2

 Bỉ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình sản xuất cũng như phóng tiếp vệ tinh viễn thám thứ 2 có tên VNREDSat-1B.