TV& VIDEO

quản trị

CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tuyển sinh riêng

CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tuyển sinh riêng

Năm 2014, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn là một trong 53 trường ĐH, CĐ được tuyển sinh riêng trong kỳ thi tuyển sinh ĐH.