TV& VIDEO

quân ủy trung ương

Không có vùng cấm nếu phát hiện sai phạm trong việc sử dụng đất quốc phòng

Không có vùng cấm nếu phát hiện sai phạm trong việc sử dụng đất quốc phòng

VTV.vn - Bộ Quốc phòng khẳng định không có vùng cấm nếu phát hiện sai phạm trong việc sử dụng đất quốc phòng.