TV& VIDEO

quân ủy trung ương

Tổng Bí thư kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội

Tổng Bí thư kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị Quân đội.