TV& VIDEO

quảng cáo thuốc lá

Châu Phi cảnh báo tình trạng bán thuốc lá lẻ

Châu Phi cảnh báo tình trạng bán thuốc lá lẻ

Liên minh Kiểm soát thuốc lá châu Phi kêu gọi các quốc gia trong khu vực cấm mọi hình thức quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ liên quan đến thuốc lá, đặc biệt cấm bán lẻ thuốc lá.