quảng cáo trên xe bus

TP.HCM ưu tiên quảng cáo hàng Việt Nam trên xe bus

TP.HCM ưu tiên quảng cáo hàng Việt Nam trên xe bus

VTV.vn - Sau khi thí điểm quảng cáo trên 10 tuyến xe bus, TP.HCM đang xem xét triển khai quảng cáo trên toàn bộ các tuyến xe bus còn lại.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive